Vi hører mye snakk om bærekraft. Hva er bærekraft egentlig? Som med alle andre ord og uttrykk finnes det en haug av definisjoner. En av dem er: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Bærekraftige produkter forbruker mindre energi og naturressurser og minimerer skade på miljøet.

Er det noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og bærekraft?

Absolutt! Fordi trening gir bedre helse blir belastningen og kostnaden for helsevesenet mindre. At dårlig helse ikke er bærekraftig er derfor lett å forstå. Men med fysisk utfoldelse i naturen følger utstyr, gjerne masse utstyr. Sportsutstyr må produseres og fraktes og her er utfordringen til sportsbransjen.

I flere tiår har sportsutstyr i stadig større grad blitt produsert i Asia fordi det er billigere. I Asia har det inntil nylig vært lite fokus på bruk av miljøvennlige materialer og produksjonsmetoder. Det er i ferd med å endre seg. I takt med at varemerkenes eiere føler sterkere press fra konsumentene for å levere mer miljøvennlige produkter, blir også presset på asiatiske produsenter sterkere. Næringsvirksomheter som ikke tilpasser seg dagens krav til bærekraft vil i nær framtid være borte.

Å frakte et produkt rundt halve jorda er selvfølgelig heller ikke bærekraftig i et miljøperspektiv. Det har den siste tiden også blitt fryktelig dyrt. Derfor er det spennende å registrere at stadig flere flytter produksjonen hjem eller beholder eksisterende produksjon hjemme.

Å sykle og å gå på ski gir et beskjedent fotavtrykk på miljøet. Men også sykkel og skiproduksjon etterlater seg et avtrykk. Derfor oppfordrer vi deg som konsument til å velge produkter fra produsenter som tar miljøet på alvor og da tenker vi ikke på de som viser fram et enkeltstående miljøvennlig produkt for å gi seg selv en grønn profil. Nei vi tenker på de som tar problemet ved roten og produserer alle sine produkter med fornybar energi, av miljøvennlige og resirkulerbare råvarer.

Våre partnere

Våre partnere er valgt av flere grunner, en av de viktigste er fokus på miljøet.

Ampler bikes og earlybird ski er gode eksempler på innovative og moderne virksomheter som ikke bare produserer topp kvalitet, de gjør det miljøvennlig. Å sykle fremfor å kjøre bil er miljøvennlig i seg selv, i tillegg er det økonomisk og helsebringende. Men Ampler tar det et steg videre. De ønsker å være en rollemodell for sykkelbransjen ved å bygge en karbonnøytral sykkelfabrikk med en produksjonskapasitet på over 100 000 sykler pr. år innen 2023.

Vår ski-partner earlybird tenker bærekraft i alle ledd, fra valg av materialer til produksjonsmetoder. Gundleggeren Hanno Schwab sier: «We use sustainably sourced wood for core, sidewall and topsheet, bio based resin and all natural ski wax. earlybird is proud to produce the world`s most sustainable eco free touring skis!”

Les mer om earlybird i vår presentasjon av varemerket, eller gå direkte til deres hjemmeside for å kjøpe et par ski som støtter en bærekraftig framtid.

For at vi skal ha glede av gode opplevelser i naturen i framtiden må vi velge bærekraftige produkter nå!