Sykling i seg selv er miljøvennlig. Å bytte ut bilen med sykkel er bra for helsa, miljøet og lommeboka. Men er det mulig å arrangere miljøvennlige sykkelritt på landeveien? Hva med tradisjoner, logistikk og den moderne utforming av sykkelritt?

Verdens største etapperitt

I Tour de France – verdens største etapperitt for landeveissykling, stiller verdens beste profesjonelle utøvere til start. I tillegg til nesten 200 syklister følger motorsykler og en rekke av servicebiler, presse, dommerbiler, politi og legebiler i en lang kortesje. Det har også vært tradisjon for å sende ut en lang karavane med reklamebiler i forkant. Fra disse bilene kastes det ut reklameartikler av plast og alle andre tenkelige materialer i tusenvis til ivrige tilskuere. Heldigvis er denne tradisjonene på vikende front.

Når du benker deg foran sofaen til sommeren for å følge det spennende rittet, så tenk litt på følgende tall, hentet fra virkeligheten men presentert i en litt forenklet form. Hvis vi leker med tanken på at det er 20 etapper a 200 km så blir det totalt 4000 km som skal sykles og kjøres med bil. Hvis vi så multipliserer antall km med antall kjøretøy, for eksempel 400 (Skoda alene leverer 250 biler) blir det 1,6 millioner km. Legg så til transportetappene mellom målby og ny startby så ender vi fort på 2 millioner km. Kan vi da si at dette er miljøvennlige sykkelritt? Nei absolutt ikke!

Det er lys i enden av tunellen

Likevel er det lys i enden av tunellen. Skoda leverer nå nesten bare el-biler til Tour de France. Her hjemme snakker Roy Hegreberg om at Tour of Norway har 30% færre kjøretøy i sitt arrangement og at flere av de gjenværende bilene er el-biler fra Polestar. Det er en positiv utvikling.
Vi er også i ferd med å se en holdningsendring hos UCI når det gjelder forsøpling. Ryttere, lag og arrangører straffes med bøter når flasker og annet avfall kastes utenfor waste zone. Dessverre ser det enda ikke ut til at holdningsendringen har smittet alle utøvere. Hvis du følger godt med vil du se plastflasker bli kastet rett ut i naturen på steder der det er en fordel å kvitte seg med dem, for eksempel før klatringer og før en spurt. Disse flaskene blir ikke brutt ned med mindre de er biologisk nedbrytbare.
Miljøvennlige sykkelritt på landeveien er enda ikke en realitet, men vi nærmer oss kanskje. Vi håper i alle fall det.