Eurobike har lenge vært Europas største sykkelmesse. En markedsplass mest for bransjen, litt for syklisten. I Friedrichshafen kunne man i mange år finne utstillere fra alle de store, i tillegg til en haug av de mindre aktørene i sykkelbransjen.

Fra Friedrichshafen til Frankfurt

Der langt ute på landet mellom Munchen og Bodensjøen, ikke langt fra Friedrichshafen fant man Eurobike-messen. Ikke den perfekte lokasjonen men likevel et trekkplaster for hele verdens sykkelindustri. Men messen som lenge var selve bastionen for alle verdens store sykkelmerker mistet etter hvert grepet på noen av de største. Specialized var en av dem som trakk seg ut. Senere trakk også Canyon med flere seg ut og valgte alternative lokasjoner for å presentere sine produkter.

Årene 2020 og 2021 ble kimen til en forandring. På grunn av corona-pandemien ble 2020 utgaven både forsinket og svært redusert og i 2021 ble den avlyst. Det ble tatt grep for å sikre messens posisjon og flytting til Frankfurt er ment å bli vendepunktet. Frankfurt er ikke en ukjent messeby og sykling er et satsingsområde. Dessuten er logistikken langt enklere for besøkende. Her vil Eurobike befeste sin posisjon som Europas største sykkelmesse og vinne tilbake tapte territorier.

Mer fokus på miljø og mobilitet

Landevei og terrengsykler for aktive syklister var lenge kjerneområdet for satsingen hos Eurobike. Nå er det mer fokus på mobilitet, altså det å bruke sykkelen for å komme fra A-B og el-sykler fått en betydelig plass. Store byer som Frankfurt satser enorme resurser på å omforme byen til det som er framtidens form for mobilitet. Biltrafikken reguleres og sykkelbaner bygges. Eurobike vil i år bære tydelig preg av at lokal transport i fremtiden vil være miljøvennlig og bærekraftig.

Gravel og bikepacking

Et annet satsingsområde er sykling utenfor trafikkerte veier, sykkelferie og eventyr. I takt med økende biltrafikk er det naturlig at syklister søker til veier uten biler. Covid-perioden har bidratt til en økende interesse for kortreiste, rimelige og miljøvennlige ferieturer. Aldri før har det blitt solgt flere sykler enn nå og tilbudet av sykler og utstyr er større enn noen gang. Det vil tydelig gjenspeile seg på Eurobike, som vil huse 1500 utstillere og er dermed fortsatt være Europas største sykkelmesse.

Besøke Eurobike

Den 30. utgaven av Eurobike arrangeres denne uken!
Messen som i mange år ble lagt til August/September på kalenderen, flyttes til et tidligere tidspunkt. I år arrangeres Eurobike 13. – 17. Juli.
Med flyttingen fra Friedrichshafen til Frankfurt er det blitt mye enklere for både bransjefolk og syklisten å besøke messen. Stor internasjonal flyplass i umiddelbar nærhet, et stort utvalg av hoteller og enkel offentlig transport til og fra messeområdet. Dessuten vil messen være tilgjengelig i flere dager for besøkende som ikke jobber i bransjen. En annen forskjell fra tidligere er at bransjefolk nå må betale for å komme inn. Men med den eksplosive utviklingen i sykkelsalget den senere tiden vil nok ikke det være et hinder for å besøke Europas største sykkelmesse.